Manuel
Lourenzo

Magnetismo
 Teatro
 1996
 Premio Rafael Dieste 1996
 Deputación da Coruña
 A Coruña

 Teatro textual
 Drama
 Teatro realista
 media
 Int. Casa en ruínas. Cidade
 2 masculina/s
 Unha parella de homes intenta sen éxito poñer fin á súa relación

 01/10/1997
 Cine Rega (Carballo - A Coruña)
 Uvegá Teatro