Xosé Ramón
Freixeiro Mato

Gramática da Lingua Galega II. Morfosintaxe
 Divulgación (Gramática)
 2000
 Edicións A Nosa Terra