Xosé Ramón
Freixeiro Mato

Gramática da Lingua Galega III. Semántica
 Divulgación (Gramática)
 1999
 Edicións A Nosa Terra