(1929 - 2015)

Xosé
Fernández Ferreiro

O minotauro
 Narrativa (Novela)
 1989
 Sotelo Blanco Edicións