(1957 - 2004)

Luísa
Villalta

En concreto
 Poesía (Poemario)
 xullo de 2004
 Edicións Espiral Maior. XII Premio de poesía Espiral Maior