Yolanda
Castaño

Elevar as pálpebras
 Poesía
 1995
 Edicións Espiral Maior