(1932 - 2015)

Xosé
Chao Rego

A condición homosexual
 Ensaio
 xuño de 1999
 Editorial Galaxia