(1930 - 1999)

Uxío
Novoneyra

Do Courel a Compostela: 1956-86
 Poesía
 1988
 Sotelo Blanco Edicións