Modesto
Fraga

De mar e vento. Cinco poetas de Fisterra (Escolma poética)
 Poesía (Poemario)
 marzo de 1997
 Edicións Espiral Maior
 Nerium, Alexandre