Manuel
Lourenzo

Defensa de Helena
 Teatro
 1987
 En colección "A Biblioteca do Arlequín", nº 4. Edicións Sotelo Blanco. Premio DITEA 1985.
 Sotelo Blanco
 Barcelona

 Teatro textual
 Indeterminado. Variado
 Indeterminado. Variado
 media
 Int. Cuarto de traballo. Mansión.
 1 feminina/s e 1 masculina/s
 Fronte ao espello un vello actor e a súa réplica recrean diversos personaxes clásicos da literatura dramática universal.