Yolanda
Castaño

Delicia
 Poesía
 1998
 Edicións Espiral Maior