Alberto
Ramos

Todos os días
 Narrativa (Novela)
 2013
 Premio Vicente Risco de Creación Literaria. Sotelo Blanco Edicións