Lorena
Souto

Fase de trema
 Poesía (Poemario)
 2012
 Edicións Espiral Maior. XXIV Premio Nacional de Poesía Pérez Parallé