Francisco X.
Fernández Naval

A noite branca
 Narrativa (Novela)
 novembro de 2012
 Edicións Xerais. Premio Irmandade do Libro ao Mellor Libro Galego de 2012