Miro
Villar

As crebas
 Poesía (Poemario)
 maio de 2011
 Edicións Espiral Maior