Manuel
Pereira Valcárcel

Traxectos curtos
 Narrativa (Relatos)
 2005
 tresCtres