Francisco X.
Fernández Naval

Mar de Lira
 Poesía
 xuño de 2005
 Edicións A Nosa Terra