Miguel Anxo
Fernán-Vello

Astro interior. Escolma 1984-2007
 Poesía
 2007
 Centro PEN Galicia