(1926 - 2015)

María do Carme
Kruckenberg

Cantigas para un tempo esquencido
 Poesía
 1986
 Ediciós do Castro