Suso de
Toro

Calzados Lola (O dano e a absolución)
 Narrativa (Novela)
 1997
 Edicións Xerais. Premio Blanco Amor de Novela en 1997