Marica
Campo

Sextinario: trinta e seis + tres
 Poesía (Poemario)
 2007
 Sotelo Blanco Edicións. Premio AELG 2008 - Poesía