(1903 - 1986)

Ánxel
Fole

Historias que ninguén cre
 Narrativa (Relatos)
 1981
 Edicións Xerais