(1899 - 1981)

Rafael
Dieste

A fiestra valdeira
 Teatro
 1927
 1ª ed. Compostela, 1927. 2ª ed. B. Aires, 1958. Estrea en B. Aires, en 1929. En Galiza, estreada en 1935, na vila de Rianxo. Dirección: Rafael Dieste e Manoel R. Castelao.
 Ediciós do Castro
 Sada (A Coruña)

 Teatro textual
 Indeterminado. Variado
 Teatro simbolista
 media
 Int. Casa. Vila mariñeira.
 2 feminina/s e 10 masculina/s
 O retrato dun vello mariñeiro que fixo fortuna no Brasil enfronta a familia e compañeiros do retratado.

 1929
 Agrupación Artística Céltiga