(1911 - 1981)

Álvaro
Cunqueiro

Xente de aquí e de acolá
 Narrativa
 1971