(1911 - 1981)

Álvaro
Cunqueiro

Cantiga nova que se chama riveira
 Poesía
 1933
 A primeira edición é de 1933. Na seguinte, de 1957, incluíu novos poemas