(1911 - 1981)

Álvaro
Cunqueiro

A noite vai coma un río
 Teatro
 2007
 1ª ed. Revista Grial, nº 10. Galaxia. Vigo, 1965.
 Galaxia
 Vigo

 Teatro simbolista
 media
 Int. Torre. Pazo. Ext. Xardín. Ext. Fraga.
 8 feminina/s e 8 masculina/s
 A dama Dona Inés vive recluída nunha torre agardando pola chegada do seu amor soñado.

 Agosto 1973
 Teatro Colón (A Coruña)
 A.T. Tespis
 Antón Naveyra