Xesús
González Gómez

Manifestos das vangardas europeas (1909-1945)
 Tradución (Ensaio)
 1995
 Edicións Laiovento