Santiago
Prol

Conversas con Francisco Carballo
 Conversas
 2002
 Edicións A Nosa Terra. Coautor con Xan Carballa
 Carballo, Francisco