Xosé
Vázquez Pintor

Banzados
 Poesía
 maio de 2001
 Edicións Espiral Maior. Premio Uxío Novoneyra, 2000