(1962 - 2020)

Lino
Braxe

A caricia da serpe
 Poesía (Poemario)
 1999
 Edicións Espiral Maior