Antón
Costa Rico

Historia da educación e da cultura en Galicia (séculos IV-XX)
 Divulgación (Didáctica)
 2004
 Edicións Xerais