(1930 - 1999)

Uxío
Novoneyra

Poema dos Caneiros. Estampas
 Poesía
 1997
 Concello de Betanzos. Con ilustracións de Jesús Núñez