(1929 - 2004)

Manuel María

As rúas do vento ceibe
 Poesía
 1979
 Asociación Socio-Pedagóxica Galega e Edicións Xistral. Portada e ilustracións de Perfecto Estévez