(1935 - 1992)

Antón
Avilés de Taramancos

As moradías do vento
 Poesía