Manuel
Ferreiro

Eduardo Pondal: Poesía galega completa IV. Os Eoas (edición)
 Edición crítica (Poesía)
 2005
 Sotelo Blanco Edicións