Ana
Romaní

Arden
 Poesía
 1998
 Edicións Espiral Maior