Xabier
López

Doutor Deus
 Narrativa (Novela)
 1999
 Sotelo Blanco Edicións