Euloxio R.
Ruibal

Zardigot
 Teatro
 1974
 I Premio Abrente, 1973. Ribadavia. Editorial Galaxia
 Galaxia
 Vigo

 Teatro textual
 Drama épico
 media
 Exteriores e interiores. Sen determinar.
 2 feminina/s e 11 masculina/s
 Retrato dunha familia atravesada pola guerra.

 Abril 2007
 Teatro Rosalía de Castro (A Coruña)
 Espello Cóncavo
 Arturo López