Yolanda
Castaño

Vivimos no ciclo das erofanías
 Poesía
 1998
 Edicións Espiral Maior. II Premio Xohán Carballeira