(1935 - 1992)

Antón
Avilés de Taramancos

Última fuxida a Harar
 Poesía
 decembro de 1992
 Edicións Espiral Maior