Manuel
Lourenzo

Traxicomedia do vento de Tebas namorado dunha forca-Todos os fillos de Galaad
 Teatro
 1981
 Premio Abrente 1978
 Ediciós do Castro
 Sada - A Coruña

 Teatro textual
 Indeterminado. Variado
 Indeterminado. Variado
 media
 Ext. Rúas de Tebas. Arrabaldos. Int. Sala. Ext. Portas da cidade. Int. Cuartel xeral. Ext. Torre
 Personaxes colectivos: mulleres, homes, máscaras, soldados, coro
 4 feminina/s e 7 masculina/s
 Morto Edipo, o ditador Creonte faise co poder e intenta aniquilar calquera oposición ao seu mandato