Xavier
Alcalá

Tertúlia
 Narrativa (Novela)
 1985
 Edicións Sotelo Blanco