(1929 - 2004)

Manuel María

Sonetos á Casa de Hortas
 Poesía
 1997
 Edicións Espiral Maior