Pilar
Pallarés

Sétima soidade
 Poesía
 1984
 Sociedade Cultural Valle-Inclán. Premio de poesía Esquío en 1983