Miguel Anxo
Fernán-Vello

Seivas de amor e tránsito
 Poesía
 1984
 Editorial Triestre. Segunda edición en Algalia en 1985. Premio da Asociación Española de Críticos Literarios de 1985