(1957 - 2004)

Luísa
Villalta

Ruído
 Poesía (Poemario)
 1995
 Edicións Espiral Maior