Arturo
Casas

Rafael Dieste e a súa obra literaria en galego
 Ensaio
 outubro de 1994
 Editorial Galaxia