Bernardino
Graña

Poema do home que quixo vivir
 Poesía
 1959
 Brais Pinto