(1935 - 1992)

Antón
Avilés de Taramancos

O tempo no espello
 Poesía
 1982
 O Castro