Eduardo
Estévez

Os veos da paisaxe
 Poesía
 2000
 Retagarda Edicións